هیأت مدیره

شرکت مهندسین مشاور افراز نقشه با بیش از 24 سال خدمت و تلاش صادقانه و همچنین برنامه‌ریزی‌های صحیح اعضای هیئت مدیر در رده شرکت‌های برتر اصفهان و ایران قرار دارد و با توکل بر خداوند بزرگ روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد.

اعضای هیئت مدیره:

1- مهندس محسن گازر،مدیرعامل شرکت افراز آریا

فارغ التحصیل سال 1371 کارشناسی عمران – نقشه‌برداری از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

2- مهندس مسعود گازر،از اعضای محترم هیئت مدیره

فارغ التحصیل سال 1370 کارشناسی متالوژی از دانشگاه صنعتی اصفهان

 

3- مهندس فرهاد کوشا،از اعضای محترم هیئت مدیره

فارغ التحصیل سال 1372 کارشناسی عمران – نقشه‌برداری از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی