توانمندی‌ها

به نام خدا

شرکت مهندسین مشاور افراز نقشه آریا توسط کارشناسان مجرب نقشه برداری با هدف ارائه خدمات علمی و فنی به طرح‌های عمرانی کشور در زمینه‌های ذیل مشغول به کار می‌باشد:

1: آبیاری و زهکشی

1- انجام مطالعات برروی منابع آب‌های سطحی و برنامه‌ریزی بهره‌برداری و اقتصادی از منابع آب.

2- طراحی بندهای انحرافی و سدهای کوتاه جهت انحراف آب و نیز آبگیری از رودخانه‌ها شامل:

مطالعات هیدرولوژی برای تعیین مکان مناسب، مطالعات ژئوتکنیک محل سد و سازه آبگیر، طرح سازهای سد انحرافی و تاسیسات جنبی نظیر آبگیرها مجاری تخلیه رسوب و نیزپلکان ماهی.

3- طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی برای اراضی، شامل طرح کانال های انتقال و کانال های توزیع درجه 1 و 2 و 3 و نیز طرح کانال‌های زهکشی به منظور تخلیه /آبهای اضافی از زمین‌های تحت کشت و جلوگیری از باتلاق شدن و یا شور شدن زمین‌ها.

4- طراحی انواع مختلف آبگیرها برای طرح‌های آبیاری، اعم از آبگیرهای شناور، مستغرق, ثقلی و یا ایستگاه پمپاژ.

5- طراحی مخازن زمینی و هوایی آب جهت ذخیره و نیز تزریق در شبکه‌های آبیاری تحت فشار و بارانی و قطره‌ای.

6- طراحی شبکه‌های آبیاری قطره ای ، تحت فشار و بارانی به منظور صرفه جویی در مصرف آب برای مناطقی که تهیه آب مشکل می‌باشد تا به واسطه این صرفه جویی اراضی بیشتری زیر کشت قرار گیرد.

7- ارزیابی و مطالعه شبکه ها و تاسیسات موجود و طراحی و ارائه طرح‌های اصلاحی و بهسازی شبکه‌های سنتی.

8- طراحی شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال آب‌های سطحی و سازه‌های کنترل سیلاب.

9- مطالعه و طراحی شبکه‌های زهکشی به منظور پایین آوردن سطح آب زمین‌های زه‌آبی و اصلاح خاک و شست و شوی خاک‌های شور.

10- طراحی تاسیسات انتقال آب اعم از کانال، تونل، باکس، کالورت و…

11- مطالعه و طراحی شبکه‌های زهکشی به منظورپایین آوردن سطح آب‌های زمین‌های زه آبی و اصلاح خاک و شست و شوی خاک‌های شور.

12- برنامه ریزی بهره‌برداری از منابع آب و بهینه سازی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک (Genetic)

 

2: نقشه برداری و میکروژئودزی

1- طراحی شبکه میکروژئودزی سه بعدی جهت کنترل پایداری بناهای بزرگ، نظیر سدها، پل‌ها، تونل‌ها، برج‌ها و نیروگاه‌ها

2- انجام مشاهدات میکروژئودزی مطابق با استانردهای جهانی بااستفاده از پیشرفته ترین تجهیزات نقشه برداری ژئودزی.

3- پردازش و آنالیز مشاهدات میکروژئودزی و تهیه گزارش‌های فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی (به زبان‌های فارسی و انگلیسی)

4- طراحی و ایجاد شبکه‌های ژئودتیک دقیق جهت احداث سدها و سازه‌های وابسته.

5- طراحی شبکه‌های ماهواره‌ای و ساخت و نصب نقاط مربوطه.

6- مشاهدات شبکه‌های ماهواره‌ای با استفاده از گیرنده‌های GPS

7- آنالیز تغییرشکل سازه‌ها به روش المان‌های محدود.

8- طراحی و ارائه جزئیات ساخت پیلارها و نقاط نشانه.

9- تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس از محل احداث سدها و تهیه نقشه‌های کوچک مقیاس از مخازن سدها.

10- تهیه نقشه‌های شهری، معابر، گذرگاه‌ها، راه و باند و…

11- تهیه نقشه های کاداستر املاک و اراضی.

12- ارائه خدمات GIS

 

3: فتوگرامتری و GIS

1- تهیه نقشه‌های مبنایی بزرگ مقیاس شهرها به روش فتوگرامتری 1/500 و 1/1000 و 1/2000 و خدمات مربوز به GIS.

2- تهیه نقشه‌های مسطحاتی مبنای کاداستر با مقیاس خیلی بزرگ و دقت بسیار بالا جهت ارائه موقعیت‌های اراضی مسکونی شهری و یا کاداستر زراعی جهت تعیین موقعیت و مساحت اراضی کشاورزی و خدمات مربوط به GIS.

3- تهیه نقشه‌های مبنایی طرح هادی بخش‌ها و روستاهای تابعه به روش فتوگرامتری

4- تهیه نقشه‌های توپوگرافی مربوط به ایجاد انواع راه‌ها (آزادراه- بزرگراههای درون‌شهری و برون‌شهری- راه آهن و…)

5- تهیه انواع نقشه‌های مبنایی جدید از مناطق  مورد لزوم جهت مطالعات منابع آبی هیدرولوژی، توزیع آب و…

6- استفاده از فناوری فتوگرامتری در تهیه نقشه و موقعیت‌های آثار باستانی جهت حفظ و نگهداری آن‌ها و نیز در برداشت دیوار جایگاه سدها(Grammetry Close Range Photo).

7- تهیه انواع نقشه‌های عکس (Ortho Photo) در مقیاس‌های مورد نیاز جهت مطالعات شهرسازی و توسعه شهری و ترافیکی.

8- به روز کردن نقشه های تهیه شده به روش فتوگرامتری.

قابل ذکر است که کلیه موارد یادشده با نظارت فنی سازمان نقشه برداری کشور و تایید آن سازمان انجام می پذیرد.

 

4: کشاورزی و منابع طبیعی

1- انجام مطالعه تجهیز و نوسازی، سامان‌دهی تجهیز و یکپارچه کردن اراضی در بخش خصوصی، دولتی و نظارت بر اجرای آن.

2- تهیه طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات و نظارت بر اجرای پروژه‌های تجهیز و نوسازی.

3- تهیه طرح تسطیح و بهسازی اراضی و ارائه نقشه‌های اجرائی و نظارت بر اجرای طرح‌های مذکور.

4- مطالعه منابع آب (سطحی و زیرزمینی) و هیدرولوژی و سیل‌خیزی و برآورد آبدهی (متوسط آبدهی ماهانه، فصلی و سالانه) و برآورد ضریب جریان سیلابی و تعیین کیفیت آب و ارائه نقشه‌های منابع آب و ارائه پیشنهاد و روش‌های تغذیه منابع آب.

5- مطالعات منابع اراضی و خاک و تعیین محدودیت‌های منابع خاک و ارزیابی تناسب کنونی، آتی و تعیین محدودیت‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی و اصلاحی.

6- مطالعه پوشش گیاهی(لیست فلورستیک، تیپ‌بندی گیاهی، تعیین تراکم، ظرفیت چرایی، وضعیت و …) و تعیین درصد پوشش و ساختار پرورشی گیاهان و برآورد علوفه قابل استفاده دام و تعیین ارزش اقتصادی علوفه.

7- بررسی فرسایش و رسوب و تحلیل آماری دبی رسوبات و ترسیم منحنی‌های شدت رسوب‌دهی و ارئه روابط ریاضی متناسب که نمایشگر رابطه بین دبی آب و مواد معلق باشد.

8- مطالعه فرسایش بادی و بررسی کانون‌ها بحران.

9- فرسایش بادی و انجام مطالعات مدیریت مناطق بیابانی و تعیین مناطق برداشت و محل رسوب‌گذاری(فرسایش بادی) و تعیین سرعت آستانه فرسایش بادی و جمع‌بندی، تجزیه و تحلیل، ارائه قابلیت‌ها و محدودیت‌های ناشی از فرسایش بادی . آبی.

10- مطالعه اقتصادی و اجتماعی و بررسی ویژگی‌های جمعیتی و وضعیت اشتغال و مهاجرت  و بررسی و تحلیل اقتصادی کشاورزی و باغداری و دامداری و کلیه فعالیت‌های تولیدی و بررسی حریم رودخانه و حقآبه و بررسی منافع.

11- طراحی عملیات بیولوژیک اعم از تنسیق مرتع، اعمال سیستم‌های اجرایی، ذخیره نزولات و ارئه نقشه‌های اجرایی.

12- طراحی عملیات مکانیکی اعم از تهیه پروفیل طولی و عرضی آبراهه و تعیین تعداد و نوع سازه‌ها و طراحی هیدرولیکی سازه‌ها و تهیه نقشه‌های اجرایی.(تعیین حداکثر آب قابل ذخیره، تعیین عمر مخزن، حجم مفید مخزن، تراز تاج سد و برآورد ظرفیت سرریزها و ظرفیت تخلیه کننده آب جریان آزاد و تحت فشاربر اساس اهداف).

13- مطالعات تفصیلی و اجرایی حوضه‌های آبخیز و انجام مطالعات طراحی‌بندهای خاکی، سنگ و سیمان و…

 

5: راهسازی و ژئوتکنیک، خدمات آزمایشگاهی و آزمایش‌های مقاومت مصالح

در راستای اهداف اقتصادی و فنی پروژه‌های عمرانی، راهسازی و واحد خدمات آزمایشگاهی و ژئوتکنیک این شرکت با تجهیزات کامل آزمایشگاهی و صحرایی و با بهره‌گیری از سوابق تجربی و فنی کارشناسان مجرب، توانایی‌های خودرا در زمینه‌های ذیل اعلام می‌دارد:

راهسازی در زمینه راههای روستایی و اصلی و در زمینه مطالعات و طراحی و نظارت کارگاهی و عالیه، با تجربیات پیوست.

الف- واحد کنترل کیفی (Q.C.U یا Quality Control Unit )

در این واحد خدمات در دو بخش خاک و سنگ-بتن و آسفالت ارائه می‌گردد که شامل موارد ذیل می‌باشد و با توجه به تجهیزات کامل آزمایشگاهی و صحرایی و با بهره‌گیری از سوابق تجربی و فنی کارشناسان مجرب، توانایی‌ استقرار واحد آزمایشگاه محلی سه منظوره خاک-بتن و آسفالت را دارد.

الف-1) بخش خاک و سنگ (R.C.P یا Rock And Soil Part )

شامل کلیه آزمایش‌های شاخص فیزیکی-مکانیکی و شیمیایی خاک و سنگ می‌باشد لز جمله دانه‌بندی و هیدرومتری حدود آتر برگ-تراکم و CBR آزمایشگاهی، وزن مخصوص و تعیین دانسیته خاک در محل – برش مستقیم و آزمایشگاهی – تحکیم- تک محوری نفوذپذیری با بار ثابت و متغیر- آزمایش صحرایی Double-ring- تشریح نظری و طبقه‌بندی خاک- مطالعات سنگ شناسی شامل نمونه‌گیری و تهیه Thin section، مطالعات میکروسکوپی و ماکروسکوپی- آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی سنگ‌ها از جمله وزن مخصوص- درصد جذب آب- تعیین مقاومت فشاری تک محوری و…

کاربرد خدمات مهندسی فوق در زمینه مطالعات ژئوتکنیک، کشاورزی، زمین‌شناسی و اکتشاف معادن خواهد بود.

الف-2) بخش بتن و آسفالت (A.C.P یا Asphalt and Concret Part )

شامل کنترل کیفیت مصالح مصرفی در بتن و آسفالت از اجرا و کلیه آزمایش‌های بتن تازه و آسفالت در حین اجرا شامل طرح اختلاط مناسب مصالح بتن و آسفالت (آزمایش مارشال)- نمونه‌گیری و تعیین مقاومت بتن- اسلامپ بتن- عیار سیمان بتن- دانه‌بندی مصالح بتن و آسفالت- تعیین درصد قیر آسفالت- آزمایش‌های مخرب و غیرمخرب بتن سخت شده از جمله اولتراسونیک- چکش اشمیت و مغزه‌گیری از بتن و آسفالت می‌باشد.

ب) واحدهای مطالعاتی ( S.U یا Study Unit )

واحدهای مطالعاتی شامل بخش‌های مطالعات ژئوتکنیک-زمین‌شناسی مهندسی-ژئوالکتریک و هیدرولوژی- اکتشافی معادن می‌باشد که عبارتند از:

ب-1) بخش عملیات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک

شامل حفاری دستی و ماشینی(دورانی همراه با مغزه‌گیری ممتد) همراه با کلیه آزمایش‌های درون گمانه‌ای و آزمایشگاهی از جمله نمونه‌گیری دست نخورده و دست خورده- آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد(S.P.T)- تعیین نفوذپذیری خاک- آزمایش لوفران و آزمایش لوژن در سنگ- لاگ گمانه‌ها با تشریح نظری خاک و سنگ- دانه‌بندی صحرایی-CBR صحرایی- برش مستقیم درجا و آزمایش بارگذاری صفحه‌ای (P.L.T)

ب-2) بخش مطالعات ژئوالکتریک

با بررسی خصوصیات رسانایی، مقاومت ویژه و … خاک و سنگ و استفاده از انواع آرایش‌های الکترودی در مطالعات تحت‌الارضی می‌باشد.

ب-3) بخش مطالعات هیدرولوژی

شامل آزمایش پمپاژ و تحلیل نتایج آن و ضرایب هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی- حفر چاه‌های پمپاژ، مشاهده ای و گمانه های پیزومتریک- تهیه نقشه‌های پیزومتریک و… -مطالعه منابع آب زیرزمینی و ردیابی جریان آبهای زیرزمینی.

ب-4) بخش اکتشاف معادن

شامل مطالعات زمین‌شناسی- تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی- طراحی و اجرای شبکه گمانه‌های اکتشافی- تخمین ذخیره و ارائه طرح اکتشاف معادن- اجرای عملیات حفاری با روش non Coring و ضربه‌ای در عملیات انفجاری معادن.

ج) واحد طرح و اجرای پایدارسازی و تقویت دیواره ها

شامل طرح و اجرای عملیات نیلینگ- انکراژ پس تنیده و ریزشمع‌ها از قطر 10 تا 40 سانتی متر (minipile) به منظور تقویت و پایداری دیواره‌های گود در پروژه‌های مختلف می‌باشد که بااجرای عملیات حفاری و تزریق خواهد بود.

د) واحد سدسازی(سدهای خاکی)

توانایی‌ها واحدسدسازی شامل مطالعات اولیه، زمین‌شناسی ژئوتکنیک و معادن قرضه در محدوده سد- اجرای مرحله آزمایشی عملیات حفاری و تزریق در محدوده سد- اجرای عملیات حفاری و تزریق پرده آب بند- اجرای خاکریزی، نظارت و کنترل کیفی کلیه عملیات خواهد بود.