تجهیزات نقشه برداری و فتوگرامتری

 تجهیزات نقشه برداری و فتوگرامتری شرکت مهندسین مشاور افراز نقشه آریا:

 • توتال استیشن 522
 • توتال استیشن SET 3
 • توتال استیشن 407
 • توتال استیشن Ts06
 • زاویه یابT2
 • توتال استیشن 355
 • ترازیاب AS-2C
 • ترازیابNAK 2
 • ترازیاب sprinter 250
 • زاویه یاب T1
 • دستگاه فتوگرامتری Paradeyes
 • دیجیتایزر
 • تعیین موقعیت به روش ماهواره ای به روش GPS
 • تعیین موقعیت به روش ماهواره ای به روش GPS
 • تعیین موقعیت لحظه ای ماهواره ای به روش GPS
 • بی سیم
 • کامپیوتر و لب تاپ
 • پرینتر
 • دستگاه فتوگرامتری LPS
 • دستگاه GSM