تجهیزات ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی

 تجهیزات ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی شرکت مهندسین مشاور افراز نقشه آریا:

 • جک بتن شکن برقی 200 تن
 • دستگاه مغزه گیری هیلتی با تجهیزات کامل و پمپ مکش
 • وسایل بارگذاری روی سقف کامل
 • سری کامل الک های سایز 8 اینچ
 • سری کامل الک های سایز 12 اینچ
 • شیر الک 8 تا 12
 • آون 60 لیتری
 • آون 100 لیتریSoil Test
 • آون 150 لیتری Soil Test
 • رطوبت سنج سریع بتن Soil Test
 • ست کامل هو ارز ماسه ای(SE)
 • شیکر SE تمام اتوماتیک Soil Tes
 • وسایل تطویق و نورق سنگدانه ها
 • ترازوی دیجیتال kg30 با دقت gr1
 • ترازوی دو کفه عقربه دار kg15 با دقت gr1
 • ترازوی kg سه اهرمی2610 با دقت gr1
 • ترازوی یک کفه ای با دقت gr0.1
 • دستگاه تعیین هوای بتن تازه با کلیه تجهیزات Soil Test
 • حوضچه بتن با کنترل دما با ظرفیت 600نمونه مکعبی
 • قالب های مکعبی 15×15 بتن
 • چکش تراکم بتن(کوبیک) Soil Test
 • ست کامل اسلمپ(روانی بتن)
 • گرمخانه (حمام) عمل آوری بتن
 • حوضچه های محلول سولفاتهای سدیم و پتاسیم
 • سبد دانسیته(افت وزنی مصالح)
 • کولیسcm30 و cm50
 • یخچال صندوقی جهت اثر سرما و گرما بر سنگدانه ها
 • وسایل کامل کپینگ کردن مغزه ها
 • گیره بتن جهت شناوری نمونه های مکعبی در آب
 • سطل آب جهت شناوری نمونه های مکعبی در آب(ارشمیدس)
 • ظرف فولادی جهت تعیین وزن مخصوص بتن تازه
 • وسایل موم اندود کردن نمونه ها
 • سینی یا Trays
 • پیکنومتر
 • دماسنج بتن
 • دماسنج آزمایشگاه
 • دستگاه حفاری XY2 و تجهیزات جانبی
 • دستگاه برش مستقیم 10 × 10