ژئوتکنیک و مصالح ساختمانی

مجموعه پروژه های انجام یافته مشاور و همکاران در زمینه ژئوتکنیک و مصالح ساختمانی:

  1. استقرار آزمایشگاهای مقیم خاک و بتن و آسفالت در شهرستانهای شهرضا- مبارکه- فولادشهر و زرین شهر با کارفرماهای مختلف از جمله تعاونی های مساکن مهر.
  2. کنترل کیفی خاک و بتن و آسفالت بصورت موردی در سطح شهر با کارفرماهای خصوصی.
  3. مطالعات ژئوتکنیک ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری با کارفرماهای خصوصی و دولتی از جمله اداره برق خیابان طالقانی، پروژه سبا شرکت توکا فولاد، سد جواد قنبری و سد فیشل، و دهها پروژه های ساختمانهای مسکونی در سطح شهر.
  4. پایدار سازی دیواره های گود scale pit، شرکت کیمیا طرح اسپادان.
  5. پایدارسازی زمین لغزش هومه، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.
  6. ژئوتکنیک و مقاومت مصالح (آزمایشگاه مستقر) شبکه های فرعی آبیاری شهرستان های خمینی شهر، فلاورجان، لنجان و مبارکه، جهاد کشاورزی استان اصفهان.
  7.  آزمایشگاه محلی خاک و بتن گاوخفت- امور عشایر استان اصفهان.