نظارت آبیاری و زهکشی

مجموعه پروژه های انجام یافته در زمینه نظارت آبیاری و زهکشی:

 1. نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تحت فشار  اراضی شهرستان اردستان – کاشان- نطنز- اصفهان به مساحت 4000 هکتار- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 2. نظارت آبیاری تحت فشار شهرستان های آران و بیدگل، برخوار، خوروبیابانک….- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 3. نظارت آبیاری تحت فشار آران کاشان نطنز آران بیدگل خوروبیابانک- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 4. نظارت کارگاهی و عالیه پروژه شبکه آبیاری عمومی شهرستانهای فریدونشهر، فریدن، نجف آباد، دهاقان، خوانسار، گلپایگان و …
 5. نظارت احداث کانالهای آبیاری درجه 3و4 اراضی روستای طهمورثات- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 6. نظارت طرح تجهیز و نوسازی اراضی محمودآباد.
 7. نظارت عالیه و کارگاهی و شبکه 3 و 4 آبیاری اراضی خوزروق.
 8. نظارت عالیه و کارگاهی و شبکه 3 و 4 آبیاری اراضی کرارج حیدرآباد.
 9. نظارت عالیه و کارگاهی و شبکه 3 و 4 آبیاری اراضی پیله وران.
 10. نظارت عالیه و کارگاهی و شبکه 3 و 4 آبیاری اراضی چم.
 11. نظارت عالیه و کارگاهی و تجهیز و نوسازی ورزنه.
 12. نظارت کانال آبیاری روستاهای باقرآباد.
 13. نظارت کانال آبیاری روستاهای کبریت.
 14. نظارت کانال آبیاری روستاهای هاشم آباد.
 15. نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستانهای اصفهان، فلاورجان و لنجان – جهاد کشاورزی استان اصفهان