نقشه برداری

مجموعه پروژه های انجام یافته در زمینه نقشه برداری:

 1. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی محمود آباد رهنان – اهالی روستا .
 2. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی آذرخواران جرقویه- اهالی روستا .
 3. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی حاجی آباد- اهالی روستا .
 4. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی برسیان – جهادکشاورزی استان اصفهان .
 5. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی روستای لای برسیان – اهالی روستا .
 6. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی فساران – اهالی روستا .
 7. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی تعاونی روستای نطنز – تعاونی تولید اردستان .
 8. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی روستای ارجنی دهاقان – اهالی روستا .
 9. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی زرین شهر- اهالی روستا .
 10. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی نصر آباد جرقویه – اهالی روستا .
 11. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی کرباسی – اهالی روستا .
 12. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی برخوار و میمه- اهالی روستا .
 13. نقشه برداری فاز 2 زمینهای زراعی جور استان اصفهان – اهالی روستا .
 14. نقشه برداری وطراحی فاز2 تجهیز و نوسازی کانال انتقال آب کرکوند – جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 15. نقشه برداری نیروگاه برق آبی رفن اردل- جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری .
 16. نقشه برداری نیروگاه برق آبی آبسرده اردل- جهادکشاورزی چهار محال و بختیاری .
 17. نقشه برداری نیروگاه برق آبی عزیز آباد- جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری .
 18. نقشه برداری نیروگاه برق آبی خفر سمیرم- جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 19. نقشه برداری کانال انتقال آب رامشه به ایزد خواست-آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری .
 20. نقشه برداری سد انارک اصفهان- آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری .
 21. نقشه برداری سد آغچه فریدونشهر- آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری .
 22. نقشه برداری سد و تونل چشمه لنگان فریدونشهر- آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری .
 23. نقشه برداری جایگاه سد بهشت آباد اردل – آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری .
 24. نقشه برداری جایگاه سد تنظیمی مارون .
 25. نقشه برداری اراضی زراعی قهدریجان- جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 26. نقشه برداری اراضی زراعی روستای رستم آباد رامهرمز .
 27. نقشه برداری اراضی زراعی و بلوکی مجتمع آبرسانی موسی آباد تیران – آب و فاضلاب روستائی .
 28. نقشه برداری اراضی زراعی و بلوکی مجتمع آبرسانی روستاهای شهرستان کاشان – آب و فاضلاب روستائی .
 29. نقشه برداری اراضی زراعی تعاونی تولید قلعه گوشه اردستان – جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 30. نقشه برداری پلاژ دریاچه مارون .
 31. نقشه برداری فاز2 تجهیز و نوسازی زمینهای زراعی میمه – جهاد کشاورزی استان اصفهان
 32. نقشه برداری تغذیه مصنوعی جندق – آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری .
 33. نقشه برداری روستاهای واقع در شهرستانهای نائین و اردستان و نطنز- آب و فاضلاب روستایی اصفهان .
 34. نقشه برداری روستاهای واقع در شهرستانهای مبارکه ،کاشان-آب و فاضلاب روستایی اصفهان .
 35. نقشه برداری روستاهای واقع در حریم دریاچه سد و تونل سوم کوهرنگ   و ورود اطلاعات به سامانه خرید اراضی وزارت نیرو- آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری.
 36. نقشه برداری شهرستانهای انارک، ایچی و باغبهادران- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان .
 37. نقشه برداری محور رودخانه بادجان به پلاسجان فریدونشهر- سازمان آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری .
 38. نقشه برداری محور رودخانه داران به پلاسجان فریدونشهر – سازمان آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری .
 39. نقشه برداری خطوط انتقال گاز و طراحی خط سیر روستاهای شهرستان اردکان – شرکت گاز استان یزد  .
 40. نقشه برداری خطوط انتقال گاز و طراحی خط سیر روستاهای شهرستان ابرکوه – شرکت گاز استان یزد .
 41. نقشه برداری ایستگاههای 2و3و4 شرکت گاز- منطقه 2 گاز .
 42. نقشه برداری اردوگاههای قدس سپاه منطقه اصفهان .
 43. نقشه برداری گلخانه های استان اصفهان – جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 44. نقشه برداری وطراحی و مطالعات فاز2 تجهیز و نوسازی زمینهای زراعی روستای ده سرخ – جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 45. نقشه برداری زمینهای زراعی باغ بهادران به مقیاس 1/1000- آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان .
 46. نقشه برداری محدوده دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به مقیاس 1/200 – دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان .
 47. نقشه برداری مسیر انتقال آب آغچه به پایاب – شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان .
 48. نقشه برداری مسیر انتقال خط لوله و محل مخازن طرح آبرسانی به روستاهای پیرسهراب، تلنگ و … شهرستان چابهار-شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان.
 49. تهیه نقشه کاداستر 1/2000 سد نیشهر خمین –آب منطقه ای استان مرکزی.
 50. نقشه برداری مجتمعهای گلخانه ای خمینی شهر-جهاد کشاورزی خمینی شهر.
 51. تهیه نقشه 1/1000 شبکه آب و فاضلاب روستاهای شهرستان زابل- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان.
 52. تهیه نقشه 1/1000 شبکه آب و فاضلاب روستاهای شهرستان سراوان- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان تهیه نقشه کاداستر اراضی روستای حسن آباد استان اصفهان – اهالی روستا .
 53. تهیه نقشه کاداستر اراضی شهرستانهای تابعه استان اصفهان – امور اراضی استان اصفهان .
 54. تهیه نقشه کاداستر اراضی حریم مخزن سد سوم وGIS خریداری املاک واقع در مخزن سد سوم کوهرنگ- شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان .
 55. تهیه نقشه کاداستر اراضی حریم رودخانه پلاسجان وGIS خریداری املاک واقع در حریم رودخانه- شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان اصفهان.
 56. تهیه نقشه محدوده خروجی تونل چشمه لنگان فریدونشهر کوهرنگ  و ورود اطلاعات به سامانه خرید اراضی وزارت نیرو – شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان .
 57. تهیه نقشه مسیر راه های روستایی عسگران و میمه  – اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.
 58. تهیه نقشه ثبتی کارخانه سیمان بهبهان و تحدید حدود آن- شرکت سیمان بهبهان .
 59. همکاری در تهیه پلان و پروفیل  فاضلاب شهر زاهدان .
 60. تفکیک اراضی قسمتی از زمینهای بهبهان .
 61. نظارت بر پشتیبانی نقشه های GIS شهرداری اصفهان.
 62. رقومی سازی نقشه های شهرستان اصفهان – اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان .
 63. نقشه برداری مجتمع دامپروری دهاقان-مدیریت جهاد کشاورزی دهاقان.
 64. نقشه برداری مجتمع های زراعی تعاونیهای شهرستان اصفهان-جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 65. نقشه برداری مجتمع های زراعی تعاونیهای شهرستان گلپایگان-جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 66. نقشه برداری مجتمع های زراعی تعاونیهای شهرستان برخوار و میمه-جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 67. نقشه برداری مسیر روستاهای گنهران-تیران – آب و فاضلاب روستای استان اصفهان.
 68. نقشه برداری و مساحی و GIS پلاک های باقیمانده سطح استان ایلام- اداره کل منابع طبیعی استان ایلام.
 69. نقشه برداری توجیهی و اجرایی کانال کی رهنان –سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 70. نقشه برداری 1000/1 و 500/1 از مسیردشت لوئین ساوه- آب منطقه ای استان مرکزی.
 71. تهیه نقشه آماری وGIS از شهرها و روستاهای استان چهار محال وبختیاری-استانداری چهار ومحال بختیاری.
 72. تهیه نقشه از محل پروژه اشترجان-شرکت لوله سازی قائم الرضاعلیه السلام.
 73. نقشه برداری صنعتی مجتمع فولاد مبارکه.
 74. نقشه برداری و ارائه خدمات آزادسازی مسیر رودخانه پلاسجان کوهرنگ  و ورود اطلاعات به سامانه خرید اراضی وزارت نیرو –شرکت آب منطقه ای استان اصفهان.
 75. نقشه برداری مسیر خط انتقال آب دهاقان به طالخونچه- مهندسین مشاور زاینداب (شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان).
 76. میکروژئودژی و زمین لغزش پروژه لنجان-اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.
 77. میکروژئودژی و زمین لغزش پروژه کهنگان سمیرم-اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.
 78. نقشه برداری و ارائه خدمات آزادسازی مسیر رودخانه بادجان –شرکت آب منطقه ای استان اصفهان.
 79. نقشه برداری و کاداستر و ونک سمیرم کوهرنگ  و ورود اطلاعات به سامانه خرید اراضی وزارت نیرو – شرکت آب منطقه ای استان اصفهان.
 80. نقشه برداری سد شیتاب- شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان.
 81. نقشه برداری مسیر رودخانه بازفت- مهندسین مشاور زایندآب (شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری ).
 82. تهیه نقشه ساماندهی و مدیریت اطلاعات  کاداستر در محیط GIS – شرکت آب منطقه ای استان اصفهان.
 83. تعیین نقاط مبنایی پروژه تهیه نقشه 1/500 کارخانه کک سازی راور- شرکت گلگهر کرمان.
 84. خدمات نقشه برداری 1/500 محدوده زمینهای تعاونی مسکن مراتو – تعاونی مسکن ارتش جمهوری اسلامی.
 85. نقشه برداری رودخانه سردآب فریدونشهربطول 20کیلومتر- شرکت آب منطقه ای استان اصفهان.
 86. نقشه برداری بافتان و سراب – سازمان جغرافیائی نیروی مسلح.
 87. نقشه برداری ورزقان میانه- سازمان جغرافیائی نیروی مسلح.
 88. کاداستر اصلاح هندسی مبارکه- اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.
 89. ساماندهی و بتن گذاری سرداب و وحدت آباد کوهرنگ   و ورود اطلاعات به سامانه خرید اراضی وزارت نیرو – شرکت آب منطقه ای اصفهان.
 90. میکروژئودژی و زمین لغزش پروژه هومه فریدونشهر-اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.
 91. میکروژئودژی و زمین لغزش پروژه قاسملوی سمیرم -اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.
 92. تهیه اطلاعات مکانمند مستحدثات هدایت آبهای سطحی اصفهان- شهرداری اصفهان.
 93. طراحی و احداث نقاط ارتفاعی شهرداری شاهین شهر- شهرداری شاهین شهر.
 94. مشاوره و نظارت بر تهیه تصاویر هوایی جدید شاهین شهر- شهرداری شاهین شهر.
 95. نقشه برداری و تعیین احجام دپوهای مواد اولیه کارخانه ذوب آهن- کارخانه ذوب آهن.
 96. نقشه های اماری لرستان – استانداری لرستان.
 97. خدمات مهندسی مطالعه شناسایی و احیای ایلراه های عشایری و تهیه نقشه های آن در سیستم GIS- مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری.
 98. بهنگام رسانی نقشه های اماری سال 94- استانداری چهارمحال و بختیاری.
 99. نقشه برداری و اصلاح هندسی پلاکهای حوزه الگویی آب جاق جاق سمیرم- منابع طبیعی استان اصفهان.
 100. نقشه برداری رودخانه پلاسجان و سرداب کوهرنگ  و ورود اطلاعات به سامانه خرید اراضی وزارت نیرو – شرکت آب منطقه ای اصفهان.
 101. عملیات نقشه برداری کاداستر اراضی کشاورزی به روش مستقیم زمینی و تهیه لایه های مربوطه در محیط GIS در منطقه شمال شهرستان اصفهان- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 102. تهیه نقشه 1/2000 کاداستر تیران و کرون و خمینی شهر به مساحت 27500 هکتار جهاد.
 103. تهیه اطلاعات مکانمند مستحدثات هدایت آب‌های سطحی اصفهان مناطق 8 خوراسگان- شهرداری اصفهان.
 104. تهیه نقشه سطحی به مساحت 5500 هکتار در اداره کل ثبت و اسناد و املاک همدان.