خدمات

شرکت مهندسین مشاور افراز نقشه آریا توسط کارشناسان مجرب نقشه برداری با هدف ارائه خدمات علمی و فنی به طرح های عمرانی کشور در زمینه های ذیل مشغول به کار و آماده خدمت رسانی به کلیه ارگان ها و سازمان های دولتی و غیردولتی می باشد: