آبیاری و زهکشی

خدمات آبیاری و زهکشی مهندسین مشاور افراز نقشه آریا بدین شرح می باشد:

 • انجام مطالعات بر روی منابع آبهای سطحی و برنامه ریزی بهره برداری واقتصادی از منابع آب .
 • طراحی بندهای انحرافی و سدهای کوتاه جهت انحراف آب و نیزآبگیری از رودخانه ها شامل: مطالعات هیدرولوژی برای تعیین مکان مناسب ، مطالعات ژئوتکنیک محل سد وسازه آبگیر , طرح سازهای سد انحرافی وتاسیسات جنبی نظیرآبگیرها مجاری تخلیه رسوب ونیز پلکان ماهی .
 • طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی برای اراضی ، شامل : طرح کانالهای انتقال وکانالهای توزیع درجه 1 و2 و3 و نیز طرح کانالهای زهکشی به منظور تخلیه آبهای اضافی از زمینهای تحت کشت وجلوگیری از باتلاقی شدن و یا شور شدن زمینها .
 • طراحی انواع مختلف آبگیرها برای طرحهای آبیاری، اعم از آبگیرهای شناور، مستغرق، ثقلی ویا با ایستگاه پمپاژ.
 • طراحی مخازن زمینی وهوائی آب جهت ذخیره و نیز تزریق در شبکه های آبیاری تحت فشار و بارانی وقطره ای.
 • طراحی شبکه های آبیاری قطره ای ، تحت فشار وبارانی به منظور صرفه جوئی در مصرف آب برای مناطقی که تهیه آب مشکل می باشد تا بواسطه این صرفه جوئی اراضی بیشتری زیر کشت  قرار گیرد .
 • ارزیابی ومطالعه شبکه ها وتاسیسات موجود و طراحی و ارائه طرحهای اصلاحی و بهسازی شبکه های سنتی .
 • طراحی شبکه های جمع آوری وانتقال آبهای سطحی وسازه های کنترل سیلاب .
 • مطالعه و طراحی روشهای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی وبرنامه ریزی بهره برداری از منابع مذکور.
 • طراحی تاسیسات انتقال آب اعم از کانال ، تونل ، باکس ، کالورت و…
 • مطالعه وطراحی شبکه های زهکشی به منظور پائین آوردن سطح آب زمینهای زه آبی و اصلاح خاک وشستشوی
 • خاکهای شور .
 • برنامه ریزی بهره برداری از منابع آب و بهینه سازی با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک (Genetic) .