نقشه برداری و میکروژئودزی

خدمات نقشه برداری و میکروژئودزی مهندسین مشاور افراز نقشه آریا بدین شرح می باشد:

 • طراحی شبکه میکروژئودزی سه بعدی جهت کنترل پایداری بناهای بزرگ, نظیر سدها، پلها، تونلها، برجها و نیروگاهها .
 • انجام مشاهدات میکروژئودزی مطابق با استانداردهای جهانی با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات نقشه برداری ژئودزی .
 • پردازش وآنالیز مشاهدات میکروژئودزی و تهیه گزارش های فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی (به زبانهای فارسی و انگلیسی ).
 • طراحی و ایجاد شبکه های ژئودتیک دقیق جهت احداث سدها و سازه های وابسته .
 • طراحی شبکه های ماهواره ای و ساخت و نصب نقاط مربوطه .
 • مشاهدات شبکه های ماهواره ای با استفاده از گیرنده های GPS .
 • آنالیزتغییر شکل سازه ها به روش المانهای محدود .
 • طراحی و ارائه جزئیات ساخت پیلارها و نقاط نشانه .
 • تهیه نقشه های بزرگ مقیاس از محل احداث سدها و تهیه نقشه های کوچک مقیاس از مخازن سدها .
 • تهیه نقشه های شهری ، معابر ، گذرگاه ها ،  راه و باند …
 • تهیه نقشه های کاداستر املاک و اراضی .
 • ارائه خدمات GIS .